O udruzi

Kralja Tomislava 15
88340 Grude

ID broj: 4272391960008

Ciljevi i djelatnosti udruge

  • Uključivanje u projektiranje infrastrukturne opremljenosti građevinskog zemljišta, kao mikro lokacije
  • Zalaganje za osiguravanje humanog projektiranja životnog prostora
  • Zalaganje za sudjelovanje u donošenju odluka putem javnih rasprava
  • Poboljšati korištenje i namjenu građevinskog zemljišta
  • Unaprijediti stanje u području stanovanja i graditeljstva
  • Poticati održivu gradnju sigurnih, pristupačnijih te zdravstveno - ekološki i energetski primjerenijih građevina
  • Osigurati povoljnije uvjete za stanovanje i sprečavanje socijalne isključivosti
  • Poticati suradnju sa drugim udrugama
  • Poticati individualni rad svojih članova
Članstvo u Udruzi je dobrovoljno i stječe se upisom u Registar članova. Kandidat koji želi postati članom Udruge dužan je podnijeti molbu