Početna

Svakako je za pohvaliti činjenicu da je općina Grude konačno pokrenula postupak za izradu novog Prostornog plana za općinu Grude, kojim će se konačno utvrditi  načela prostornog uređenja,  zone građenja stambenih i gospodarskih  objekata, zaštita i korištenje prostora itd. a sve u cilju budućeg razvoja općine Grude.

Podsjećamo da je Prostorni plan sukladno Zakonu o prostornom uređenju ŽZH,  svakako najvažniji dokument prostornog uređenja kojim se ciljevi dugoročnog razvoja Općine, kroz osnovne uvjete za uređenje prostora, određuju se zone građenja, mjere za zaštitu okoliša, zaštitu spomenika kulture i svi drugi elementi od važnosti za područje općine Grude.

Iz tog razloga pozivamo sve građane općine Grude da se uključe u Javnu raspravu o Nacrtu Prostornog plana Općine Grude, koji je izložen u vijećnici općine Grude i na web stranici općine Grude www.grude.info

Imajući u vidu činjenicu  da je ogroman broj stanovnika općine Grude, koji su vlasnici zemljišta trenutno na privremenom radu u inozemstvu, te isti očigledno ne mogu sudjelovati u Javnoj raspravi,  uzimajući u obzir važnost Prostornog plana kao dokumenta, predlažemo da se rok trajanja javne rasprave produži za 90 dana, kako bi svi stanovnici općine Grude mogli sudjelovati u javnoj raspravi.

Predlažemo da se Javna rasprava provede i u mjesnim zajednicama, uz sudjelovanje, djelatnika Odjela za prostorno uređenje općine Grude, te da se građani na neposredan način upoznaju za Nacrtom Prostornog plana za područje njihovim mjesnih zajednica, a sve u cilju da se konačno donese jedan kompletan i kvalitetan Prostorni plan.

Članstvo u Udruzi je dobrovoljno i stječe se upisom u Registar članova. Kandidat koji želi postati članom Udruge dužan je podnijeti molbu